23-02 CABO VERDE, ostrov Fogo

23-02 CABO VERDE, ostrov Brava

23-02 CABO VERDE, ostrov Santiago

23-02 Přepluvba ze São Vicente na Santiago

23-02 CABO VERDE Mindelo

23-02 CABO VERDE, ostrov São Vicente

23-02 Pluvba z La Palma na Cabo Verde

23-01_La Palma cestování po ostrově

23-01_La Palma-Po turistických cestách

23-01_La Palma-servis a výlety

23-01_La Palma

23-01_Santa Cruz de La Palma-servis