SERVIS PŘED VYPLUTÍM
|

SERVIS PŘED VYPLUTÍM

14.05. pátek Servisní činnost před vyplutím na Atlantik jsem zahájil soupisem naprosto nutných úkonů. Bohužel jsem dospěl k číslu 55 a to jsem dál připisoval další poznatky. Servis jsem rozdělil na nezbytně nutný a ostatní. Do první kategorie patří záchranné prostředky, bude nutné zajistit revizi záchranného ostrůvku, EPIRB lodě, dvou osobních EPIRBů a dvou záchranných vest. Připadá…